Ville-Veikko Päivömaa

Mikä sai minut lähtemään politiikkaan?

Päätöksenteko koskettaa meitä kaikkia suomalaisia. Aikoinaan kiinnostuin politiikasta, kun kysyin itseltäni, miksi muut ihmiset tekevät päätöksiä, jotka koskevat myös omaa jokapäiväistä elämääni? Haluan olla vaikuttamassa meitä kaikkia koskeviin päätöksiin, jotta ne olisivat oikeudenmukaisia ja kestävän kehityksen mukaisia.

Mitä minä ajattelen?

Näitä asioita tahdon tuoda esille

1. Reilu ja oikeudenmukainen eläkepolitiikkaa on ylisukupolvisuutta parhaimmillaan

Suomessa huoltosuhde heikkenee jatkuvasti ja tulevaisuudessa tilanne pahenee entisestään. 1960-luvun väestöpyramidi on kääntymässä ylösalaisin. Nuorilta sukupolvilta ei saa viedä tulevaisuudenuskoa asettamalla heitä liian suuren velka- ja maksutaakan alle. Eläkepolitiikassa on otettava huomioon ylisukupolvisuus, joka on minulle yksi tärkeimmistä asioista politiikassa.

2. Suomalaisten vaurastuminen tuo hyvinvointia kaikille

Kansankapitalismi sanana voi kuulostaa hurjalta, mutta tarkoitus sen takana on eritäin hyvä. Kaikki päätökset, jotka lisäävät ihmisten vaurastumista ja kannustavat vaurastumaan ovat erittäin tervetulleita. Osakesäästötili on tästä hyvä esimerkki sekä tervetullut ja hyvä uudistus. Sijoittamisen ei tule olla vain rikkaiden ja hyvätuloisten harrastus, vaan ihmisiä tulee kannustaa vaurastumaan yhteiskunnan kaikissa tuloluokissa. Suomi on muihin pohjoismaihin verrattuna pääomaköyhä maa, eikä uusia yrityksiä synny ilman pääomia ja riskinottoa.

3. Maakunnille tulee antaa enemmän päätösvaltaa omista asioistaan

Maakunnilla tulee olla tulevaisuudessa enemmän lainsäädännöllistä päätösvaltaa päättää omaa maakuntaa koskevista asioista. Jokaisen maakunnan asukkaat ja yritykset tietävät parhaiten miten omaa maakuntaa tulisi kehittää ja mitkä ovat alueelliset vahvuudet. Keskitetty päätöksenteko ei palvele koko Suomea. Maakuntavaltuusto sekä siihen liittyvät lautakunnat ovat lähidemokratiaa parhaimmillaan.  Suomeen tulee luoda positiivinen kokeilukulttuuri, jossa uusia lakeja, ideoita ja ajatuksia voidaan kokeilla maakuntatasolla.

4. Yhteiskunnan tulee huolehtia ikääntyvistä ja taata peruspalvelut sekä hoito koko Suomessa

Neljä vuotta työuraa Tampereen kaupungilla lähihoitajana laitoshoidossa sekä kotihoidossa on opettanut minua paljon ikääntyvästä väestöstä. Väestö vanhenee kovaa vauhtia ja hoidon tarve kasvaa tulevaisuudessa räjähdysmäisesti. Ikääntyneen väestön elinajanodote on myös korkeampi kuin koskaan aiemmin. Tämä asettaa erittäin isoja haasteita tulevaisuudessa sekä arvokysymyksiä siitä, ketä hoidetaan ja kuinka pitkään. Yhteiskunnan tulee järjestää vähintään peruspalvelut kaikille ikääntyneille myös tulevaisuudessa ja hoidon hinta tulee suhteuttaa eläkkeen määrään, jotta myös takuueläkkeellä olevat saavat hoitoa ja heillä on oikeus arvokkaaseen vanhuuteen.